נכסים מניבים

נכסים מניבים

מעבר לייזום פרויקטים בנדל"ן ומכירתם, מקדישה חברתנו חלק ממשאביה ברכישת נכסים מניבים להשקעה.

אחזקת נכסים מניבים מחייבת ניהול נכון ותחזוקה שוטפת, תוך שמירה על אחוז תפוסה גבוה ודמי שכירות ראויים.

מעבר לתשואה השוטפת המתקבלת מנכס מניב, קיימות דרכים שונות להשבחתו.

שמירה על מאגר נכסים מניבים מגדיל את החוסן הכלכלי של החברה ומסייע בפעילותה השוטפת גם בתחומים נוספים.

נכסים מניבים

מעבר לייזום פרויקטים בנדל"ן ומכירתם, מקדישה חברתנו חלק ממשאביה ברכישת נכסים מניבים להשקעה.

אחזקת נכסים מניבים מחייבת ניהול נכון ותחזוקה שוטפת, תוך שמירה על אחוז תפוסה גבוה ודמי שכירות ראויים.

מעבר לתשואה השוטפת המתקבלת מנכס מניב, קיימות דרכים שונות להשבחתו.

שמירה על מאגר נכסים מניבים מגדיל את החוסן הכלכלי של החברה ומסייע בפעילותה השוטפת גם בתחומים נוספים.

צרו איתנו קשר

מלא פרטים או התקשרו 077-2316424